Velkommen

Dansk-Israelsk Studiefondome

Josef
Regine

Til minde om Josef og Regine Nachemsohn.

Ovennævnte legat har til formål at yde stipendier til danske studerende til studier ved et israelsk universitet eller til anden højere læreanstalt og til israelske studerende til studier ved et dansk universitet eller anden højere læreantalt.

Fonden er oprettet i medfør af bestemmelser i antikvitetshandler David B. Nachemsohns testamente til minde om forældrene Josef og Regine Nachemsohn. Der kan årligt uddeles legatportioner af varierende størrelse til brug i studieåret.

Det præciseres, at fonden ikke uddeler stipendier til danske studerende med permanent adresse i Israel, der ønsker at studere i Danmark eller israelske studerende med permanent adresse i Danmark som ønsker at studere i Israel.

Udelukket er endvidere stipendier til danske studerende med permanent adresse i Israel, der ønsker at studere i Israel.