Ansøgning

Ansøgning med bilag sendes i 5 eksemplarer til studiefondens nedenfor anførte adresse, hvor særligt ansøgningsskema kan rekvireres mod fremsendelse af frankeret svarkuvert.

Ansøgningsfrist hvert år: 31. december.

Svar kan forventes foråret derefter.

Hent det dokument du ønsker, ved at trykke på det.

Ansogning1

Ansøgning

Ansogning1

Application